Programvilkår GoXplore

1. Operatør

Teknisk arrangør er GoXplore Danmark CVR nr. 43528629

2. Programbetingelser

For at deltage på vores programmer skal man være fyldt 18 år, øvre aldersgrænse varierer for hvert program. Man skal også opfylde visumkravene for de forskellige programmer. Det forventes at man som rejsende som minimum har basis kundskab i engelsk.

3. Programindhold

a. Indholdet af GoXplores programmer står på vores hjememside www.goxplore.dk.
b. GoXplore er ikke økonomisk ansvarlig for ændringer i programaktiviteter.

4. Betaling

a. Førstegangsbetaling: 15% af programmets pris (mindst kr. 2500) i depositum. Beløbet inkluderer afbestillingsforssikring.
b. Andengangsbetaling: Resterende programafgift betales senest 4 uger før afrejsedato. Hvis fakturaen ikke betales vil tilmeldingen blive annulleret og deltageren vil med øjeblikkelig virkning udgå fra GoXplores program. Dette kan medføre ekstra udgifter (se punkt 6 Afbestilling). GoXplore vil ikke ta noget videre ansvar.
c. Indbetalinger skal ske direkte til GoXplore.
d. GoXplore har ret til at øge programprisen indtil 30 dage før afrejse ved eksterne årsager som øgede program udgifter fra partnere samt ved svingende valutakurser. Hvis programudgiften øges med mere end 10% af den oprindelige pris, har deltageren ret til at annullere sin tilmelding uden omkostninger.

5. Ansvar

a. Hvis deltagelse i GoXplores program ikke er mulig på grund af en fejl fra GoXplores side, vil hele programprisen tilbagebetales til deltageren.
b. Det er obligatorisk at have en rejseforsikring ved deltagelse på GoXplores programmer. Deltageren er selv ansvarlig for at tegne en forsikring som er tilstrækkelig for programmet vedkommende skal deltage på.
c. Deltageren er selv ansvarlig for eventuelle omkostninger hvis vedkommende ikke får godkendt sit visum, grundet straffeattest eller andre årsager.
d. Deltageren er selv ansvarlig for at have et gyldigt pas, visum/opholdstilladelse og/eller vacciner til de lande der besøges og er dermed også selv ansvarlig for alle udgifter som kan opstå i forbindelse med ugyldigt pas, Visum/ opholdstilladelse og/eller vacciner. Deltageren er ansvarlig for at medbringe pas og visum bekræftelse til immigration.
e. Skulle deltageren ikke rette sig efter gældende regler og retningslinjer for programmet denne er tilmeldt forbeholder GoXplore og vores lokale partnere sig retten til at udelukke deltageren fra programmer før planlagte slutdato uden krav på erstatning. Eventuelle ekstra udgifter forbundet med dette står deltageren selv for.

6. Afbestilling

a. Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring er inkluderet i programprisen og bliver faktureret som en del af depositumet. Den er personlig og dækker programprisen til GoXplore.
Den gælder kun hvis man bliver forhindret fra at foretage rejsen på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald enten hos den rejsende, han/hendes rejsedeltager, eller i nærmeste familie. Vores afbestillingsbestilling gælder også i tilfælde af en epidemi, naturkatastrofe eller anden krigshandling som gør at udenrigsministeriet i Danmark (UM) ændrer de officieller rejseråd på en måde som forhindrer din rejse. Den dækker ikke eksisterende sygdom, derfor er udelukkende situationer opstået efter betaling af depositum/afbestillingsforsikring omfattet af forsikringen. Afbestillingsforsikringen dækker fra tegningsdato og frem til afrejse til programmet. Afbestillingsforsikringen dækkker ikke eventuelle tillægsprodukter, aktiviteter eller flybilletter deltageren har bestilt.

b. Afbestillingsvilkår GoXplore program

Ingen udgifter ved afbestilling før betaling af depositumsfakturaen. Betalt depositum med inkluderet afbestillingsforsikring refunderes ikke.

Annullering efter betaling af depositum/afbestillingsforsikring og med gyldig lægeerklæring (skal være modtaget af GoXplore senest 30 dage efter annullering er modtaget).

Ved afbestilling uden gyldig lægeerklæring gælder følgende:

Hvis afbestillingen er baseret på ændringer fra Udenrigsministeriet (UM), gælder vilkårene som med en gyldig lægeerklaring, dvs programprisen minus depositum bliver refunderet.

For de programmer, hvor GoXplore søger visum på vegne af deltageren og har betalt for dette, skal deltageren altid dække denne udgift, uanset grunden til afbestillingen.

Hvis deltageren under opholdet i udlandet vælger at returnere til sit hjemland før returdato( dette gælder også pga. sygdom), vil deltagren ikke få refunderes programprisen.


c. Afbestillingsvilkår for andre produkter solgt af GoXplore (rejseforsikring, tillægsprodukter, flybilletter m.m.)

7. Andet

Efter tilmeldingen er bekræftet skal alle ændringer inkluderet annullering meldes skriftlig og sendes til info@goxplore.dk

Sidst opdateret: 30.05.2023 13:05

Luk vindue